Welkom op de website van stichting Fonds uitvaartbranche

De Stichting CAO-Fonds houdt zich bezig met de naleving van de CAO van de Uitvaartbranche

Belangrijke vragen


BHV-ers

De wetgever zegt tegenwoordig (in de RI&E staat nog een minimum genoemd) dat moet worden gezorgd voor voldoende BHV-ers in bijvoorbeeld een aula met een groep mensen, dat betekent dat de ondernemer zelf een inschatting moet maken op basis van de omstandigheden zoals: risico, (soort activiteiten in een ruimte), aantal bezoekers, doelgroep, frequentie, etc.

Tandarts in de baas z’n tijd

Tandartsbezoek wordt niet met name genoemd in de wet of cao als zijnde een reden voor buitengewoon verlof. Maar het werkt in de regel preventief op langer durend of plotseling verzuim. Iemand die full-time werkt kan niet anders dan tijdens zijn/haar werktijd daar een afspraak voor te maken. De werkgever mag van de werknemer verlangen dat de afspraak zo gunstig mogelijk wordt gepland, bijvoorbeeld aan het begin of eind van de werkdag. Het zou mogelijk geschaard kunnen worden onder kortdurend verzuimverlof wat naar redelijkheid en billijkheid gegeven kan worden.

Opbouwpercentage pensioen

In artikel 19, lid 2d van de Cao Uitvaartverzorging wordt aangegeven dat “de te hanteren franchise bedraagt de minimaal volgens de Wet VPL vastgestelde franchise met het daarbij behorende opbouwpercentage”. Dat “daarbij behorende opbouwpercentage” verwijst naar de geldende regeling van de belastingdienst over AOW-franchise.