ARBOCATALOGUS VOOR DE CREMATORIA versie juni 2012 def (2)