CAO Eindbod

Op 20 januari jl. hebben cao partijen moeten vaststellen dat een onderhandelingsakkoord buiten bereik lag. Daarom hebben werkgevers een eindbod gedaan. Vakbonden hebben dat met een negatief advies voorgelegd aan de leden.

De vakbonden hebben inmiddels laten weten dat een overgrote meerderheid van de leden het eindbod integraal heeft afgewezen.

Mochten de vakbonden een concrete kans zien om alsnog tot een akkoord te komen dan kunnen zij zich wenden tot de voorzitter van het overleg die dan vervolgens contact met de werkgeversdelegatie kan opnemen.

De cao Uitvaartbranche 2020-2022 gold tot 1 maart jl. maar behoudt via nawerking zijn relevantie.

De besturen van BGNU, NARDUS en WVNC roepen bovendien alle werkgevers in de branche op om 1 april 2022 op vrijwillige basis ‘een cao-toeslag’ aan de werknemers toe te kennen van 3,25%. Deze wordt dan uiteraard verdisconteerd met een cao-indexatie, mocht die alsnog op enig moment tot stand komen.

Eindbod 2022 -2024
Bijlage bij eindbod – opdracht aan bestuur CAO fonds MDIEU en RVU
Bijlage bij eindbod – ontwikkeling medewerkers
Bijlage bij eindbod – thuiswerkregeling
Bijlage bij eindbod – zware beroepen
Nieuwsbrief bonden eindbod CAO Uitvaartbranche