Feestdagen

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over feestdagen is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Op een aantal nationale feestdagen hoeven werknemers in eerste instantie niet te werken, tenzij een werknemer is ingedeeld in het reguliere dienstrooster of beschikbaarheid rooster. Het gaan dan om de volgende christelijke feestdagen:

  • Eerste Paasdag
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • Eerste Pinksterdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Eerste Kerstdag
  • Tweede Kerstdag

Maar ook de volgende niet-christelijke feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Koningsdag
  • 5 mei (een keer in de 5 jaar, te beginnen in het jaar 2000)

Werknemers die tot een geloofsgemeenschap behoren, anders dan de christelijke geloofsgemeenschap, kunnen ervoor kiezen om maximaal 3 christelijke feestdagen te verruilen voor 3 andere religieuze feestdagen. De christelijke feestdagen moeten dan wel op een doordeweekse dag vallen. Het kan voorkomen dat een werknemer een vakantiedag wilt opnemen op Goede Vrijdag op grond van religieuze overwegingen. Werkgevers dienen deze verzoeken zoveel mogelijk toe te wijzen. Parttimers en werknemers die op onregelmatige tijdstippen werken volgens een dienstrooster hebben op jaarbasis recht op hetzelfde aantal vrije dagen als fulltimers met vaste werktijden en werkdagen.