Oproepkrachten

Welke Cao-bepalingen zijn ook van toepassing op oproepkrachten (en vakantiekrachten)?
Op de website staat per onderwerp of vraag aangegeven of een arbeidsvoorwaarde conform de CAO voor oproepkrachten zijn uitgezonderd. Staat er niets bij dan geldt de bepaling ook voor oproepkrachten.

Wat horen oproepkrachten aan loon te ontvangen?
De ondergrens is het wettelijk minimum (jeugd)loon. Het minimumloon (jeugd)loon wordt tweemaal per jaar aangepast. Deze aanpassingen vinden elk jaar plaats op 1 januari en op 1 juli. Op www.rijksoverheid.nl kunt u het huidige minimum (jeugd)loon vinden.

Op het bruto uurloon wordt een toeslag van 17,6% uitgekeerd, bestaande uit 9,6% vakantiedagen en 8% voor vakantietoeslag. De vakantietoeslag en vakantiedagen worden vooruitbetaald en zitten dus ín het loon verwerkt. Deze toeslagen dienen apart op de loonstrook vermeld te worden.

Bij een bruto uurloon van bijvoorbeeld €10,00 komt de oproepkracht inclusief toeslag uit op een uurloon van €11,76.