Verplichtingen van de werkgever volgens de CAO Uitvaartbranche

  • De werkgever is verplicht zich als een goed werkgever op te stellen. De werkgever moet zich goed gedragen en nalaten te doen wat niet van hem wordt verwacht. Als geheugensteun werkt het voor werkgevers om zich af te vragen of andere werkgevers in gelijke gevallen op dezelfde manier zouden handelen.
  • Een werkgever is verplicht om nieuwe werknemers een exemplaar van de CAO en andere reglementen die van toepassing zijn te verstrekken. Als de werknemer ook digitaal kennis kan nemen van de CAO – via de website, het intranet of per e-mail bijvoorbeeld – dan is dat ook voldoende. Op verzoek van de werknemer stelt de werkgever een uitgeprint exemplaar beschikbaar.