Functie indeling

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de functie-indeling is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Algemeen
In de CAO zijn twee belangrijke bijlages die werknemers of werkgevers inzicht kunnen geven in de verschillende functieniveaus en bijbehorende salarisschalen. Werkgevers en werknemers kunnen beide bijlages raadplegen om te controleren of de CAO goed wordt toegepast. Het gaat hier allereerst om bijlage I met de titel ‘functiematrix’. In de ‘functiematrix’ zijn verschillende soorten werkzaamheden of eigenschappen van de werkzaamheden in niveaus ingedeeld. Daarnaast staat aangegeven welke salarisschalen op de verschillende niveaus van toepassing zijn en welke functies uit de categorieën Binnendienst en Buitendienst eronder vallen. In bijlage II staan de salarisschalen vervolgens uitgewerkt. De functiematrix in bijlage I is een handig middel voor werkgevers om werknemers correct in te schalen.
Let op: Als er binnen een onderneming al een eigen functie-indelingssysteem met de OR of personeelsvertegenwoordiging op grond van een overeenkomst bestaat, dan blijft het eigen systeem gewoon van toepassing. Het functie-indelingssysteem dient speciaal gekoppeld te zijn aan een salarissysteem. Een andere eis is dat de personeelsvertegenwoordiging die dit intern hebben afgesproken adequate trainingen hebben gevolgd of over aantoonbaar relevante expertise beschikken.

Bent u een werkgever op wiens bedrijf het voormalig CAO Crematoria van toepassing was? Dan dient u functies met behulp van de functiewaarderingsmethode ORBA of een vergelijkbaar door vakbonden erkend systeem van functiewaardering in te delen.