TOPI

De Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche heeft mede tot taak het bevorderen van duurzame inzetbaarheid voor de werknemers vallend onder de werkingssfeer van de CAO Uitvaartbranche.

In de CAO 2020-2022 is daarbij onder meer afgesproken dat het fonds in dit verband trainingen, opleidingen, programma’s en instrumenten (verder te noemen TOPI) ter bevordering van duurzame inzetbaarheid zal subsidiëren.

De uitgangspunten, inschrijftermijnen en het aanvraagformulier zijn hier te downloaden:

Aanvraagformulier

Protocolafspraak en meer informatie