Zoeken

Welkom bij de Stichting

CAO-Fonds uitvaartbranche

Het CAO-fonds is tijdelijk niet actief omdat de huidige cao per 1 maart 2022 is afgelopen en er nog geen cao akkoord is. De werknemersorganisaties nemen derhalve niet deel aan het bestuur van het fonds. Concreet betekent dit dat het CAO-fonds geen activiteiten onderneemt totdat er een cao akkoord is en dat subsidieaanvragen niet in behandeling kunnen worden genomen.