Algemene info over het rooster binnendienst medewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Binnendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Roosters
De werkgever stelt tijdig en in overleg met de medewerker schriftelijk een voorlopig rooster vast. Het voorlopig rooster dient minimaal één maand van tevoren bekend te worden gemaakt, welke vervolgens minimaal 3 dagen van de tevoren per dag wordt vastgesteld. Dit wordt gedaan zodra de plechtigheden of crematies definitief zijn ingedeeld.

Toelichting: Stel dat de plechtigheden of crematies minder dan drie dagen van tevoren definitief vaststaan, dan kan het rooster alleen in overleg met de betrokken werknemers worden bijgesteld. Dit overleg hoeft niet plaats te vinden als er sprake is van een beschikbaarheidsregeling. Hierover mag de onderneming echter afwijkende bepalingen overeenkomen met een OR of personeelsvertegenwoordiging. Van een personeelsvertegenwoordiging wordt verwacht dat zij adequate trainingen hebben genoten of beschikken over de juiste expertise. De afwijkende bepalingen mogen niet leiden tot een overtreding van de Arbeidstijdenwet.