Normale rooster / dagvenster binnendienst medewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie Binnendienst is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Arbeidstijden van de Binnendienst in het normale rooster / dagvenster

  • Maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 21.00 uur;
  • Zaterdag tussen 8.30 en 18.00 uur.

Afwijken van de arbeidstijden in het normale rooster / dagvenster 

Bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en/of het verrichten van bepaalde activiteiten mag de werkgever afwijken van de zojuist genoemde ‘standaardarbeidstijden’. Het zal voor de categorie Binnendienst moeten gaan om een van de volgende werkzaamheden of activiteiten:

  • Uitvaart gebonden werkzaamheden (opbaren, verzorgen en rouwbezoek)
  • Call center gebonden meldingen of activiteiten
  • Planningsbureau activiteiten
  • Bedrijfsbureau activiteiten
  • Drukkerij activiteiten
  • Kantoor gebonden werkzaamheden op het hoofdkantoor of kantoor gebonden werkzaamheden die betrekking hebben op het uitvaartcentrum die plaatsvinden op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 08.00 uur

De activiteiten of werkzaamheden blijven deel uitmaken van het normale rooster / dagvenster.

Let op: Een onderneming mag onder bepaalde voorwaarden bepalingen opstellen, die afwijken van de bovenstaande alinea. De afwijkende bepalingen moeten wel zijn overeengekomen tussen de onderneming en een OR of personeelsvertegenwoordiging. Van een personeelsvertegenwoordiging wordt verwacht dat zij adequate trainingen hebben genoten of beschikken over de juiste expertise. Tot slot mogen de afwijkende bepalingen niet leiden tot een overtreding van de Arbeidstijdenwet.