Beschikbaarheid toeslag buitendienstmedewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Buitendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Beschikbaarheid rooster en beschikbaarheid toeslag
De medewerker die zich volgens een beschikbaarheid rooster beschikbaar moet houden ontvangt voor ieder beschikbaar uur een vergoeding. Deze vergoeding, ook wel beschikbaarheid toeslag genoemd, bedraagt sinds 1 januari 2017 €2,00 bruto per uur.  De werkgever moet het bedrag ook uitkeren als de medewerker op de beschikbare uren heeft gewerkt. Het bedrag telt alleen niet mee voor vakantiegeld, pensioen en ander grondslagen. Op de loonstrook van de medewerker staat de uit te keren beschikbaarheid toeslag vermeld.  In de rubriek ‘functioneren’ vindt u meer informatie over toeslagen van de medewerker.

Let op: Niet alle medewerkers hebben recht op een beschikbaarheid toeslag! Alleen medewerkers die een salaris ontvangen op grond van de A-schalen in bijlage II van de CAO krijgen deze vergoeding. Als u als medewerker een salaris ontvangt anders dan op grond van een A-schaal, dan heeft u dus géén recht op een beschikbaarheid toeslag. Controleer dus goed of uw werkgever de CAO goed toepast door na te gaan in welke salarisschaal u valt.