Buitendienst medewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Buitendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Categorie Buitendienst
De categorie ‘Buitendienst’ bestaat uit alle werknemers die niet behoren tot de categorie ‘Binnendienst’. Kijk voor meer informatie naar de categorie Binnendienst om na te gaan  tot welke categorie u behoort. Net als voor de Binnendienst gelden voor de Buitendienst ook specifieke regels over dienstroosters, compensatieverlof, beschikbaarheid roosters, vrije dagen, rusttijden, beschikbaarheid diensten en vergoedingen.