Het dienstrooster binnendienst medewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Binnendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Dienstrooster
De medewerker ontvangt een mededeling van de werkgever over het dienstrooster, waar de werknemer in is ingedeeld. Als de medewerker in een (vast) dienstrooster is ingedeeld  op een werkdag die tegelijkertijd valt op een feestdag, dan kan de werknemer zich niet laten uitroosteren  om zich op een ander moment weer te laten inroosteren. Ook hierover mag de onderneming afwijkende bepalingen overeenkomen met een OR of personeelsvertegenwoordiging.