Werkdagen, vrije dagen en rusttijden buitendienstmedewerker

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over de categorie ‘Buitendienst’ is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Werkdagen
In beginsel wordt op vijf dagen in de week gewerkt. Planning op maandbasis. Bij een dienstverband van minder dan 50% wordt in beginsel op maximaal 4 dagen in de week gewerkt.

Vrije dagen en rusttijden
Medewerkers hebben recht op twee opvolgende vrije dagen, bijvoorbeeld op zaterdag/zondag of zondag/maandag. Soms kan het zo uitpakken dat de medewerker geen twee aaneengesloten dagen vrij heeft gekregen. Dit mag alleen als er overleg heeft plaatsgevonden tussen de werkgever en de medewerker. Op jaarbasis hebben medewerkers het recht om op minstens 26 weekenden vrij van werk te zijn. Dit staat gelijk aan een half jaar aan vrije weekenden. Bovendien is er een mogelijkheid dat medewerkers op basis van het dienst- en/ of beschikbaarheid rooster voor 10 dagen worden ingepland, waarbij ze 4 aaneensluitende dagen vrij zijn.